Altın Oran

Altın Oran Bu Yap Tta, Uzun Hesaplara, Teorik Bilgilere Sapmadan Alt N Oran, Alt N Say Ve Alt N Orant Lar N Kompozisyonlardaki Estetik Ve D Zen Kurma Nemini A Klamaya Al T M Anla L R Bir Dil Kullanarak, Ayn Zamanda Sade I Lemler Se Erek Ve Bol Rnekler Koyarak Konuya A Kl K Sa Lamak Istedim Stedim Ki Bir Sanatsever Klasik Olsun, Modern Olsun Bir Tablonun Kar S Nda Kald Nda Onun, Geometrik Rg S N , Kurgu Sistemini, Alt N Orant Lar N Rollerini, Simetrik, Asimetrik Denge D Zenini, Statik, Dinamik Hareket Yap S N B L Mleriyle, Direksiyonlar Yla K G Lgeleriyle, Proporsiyonlar Yla Plastik Bir Zevkle Tadabilsin Seyir Edebilsin Amac M Bu Sadettin A Larca

Sadettin a larca d 1914, stanbul 2006, stanbul , T rk ressam, yazar ve sanat e itmeni Cumhuriyet D neminde devlet te vikiyle sanat e itimi almak zere yurtd na g nderilen ressamlar m zdan olup, alan nda ilk yerli, zg n kitaplar yazan T rk ressam ve yazard r.1914 y l nda sk dar, stanbul da do du 1933 y l nda stanbul retmen Okulu nu bitirdi 1938 de G zel Sanatlar Akademisi ne

[Read] ➪ Altın Oran  By Sadettin Çağlarca – Salbutamol-ventolin-online.info
  • Paperback
  • 109 pages
  • Altın Oran
  • Sadettin Çağlarca
  • Turkish
  • 28 October 2017
  • 9789751011992

4 thoughts on “Altın Oran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *